Technology enthusiast?

Team player?

Want to shape the future?

Work. Live. Enjoy.

Join us at the

Innovation Campus.

3>ontainer < jQ

> .de/iCont > .ntro data-Cont > glish /x;mhoLeft > info TOPCont a> > .ntroriptCont < jQ_introriptionh2>Dołącz do d nowacjitioh2>/dip>Pasjonuje Cię es/Colla? Jeowoczesnych tellirap;ii i chciałbyś snowkształtować ich przyszłość?/a> Chcesz budować swoją k/pl-pę nadle:daQuerach najszybciejntezwijającop <ę rynku?/a> Poszukujesz regp;'u, w którym czekają nadCiebie ge/Slzy rynku i najlepsi pracodawcyTeam g="p5-containript-align: 'toptioWłaśnie tu je/dip>: nowrap;'>Innovahule O zrzesza k są ze sobą ściśle powiązan'>WTo tu sztuka inżynierii je najwyższyowroziomie, czerpiąc z najnowszych o <ągn<ęć naukowych d z naidewieniem-> budowanie przyszłości. /a> W cenwend tej działaności naukowo-badawczej znajdują <ę dwa incontu757eam g="p> eam g="p> eam g="p>"sfHolder">               ">Kam g="p> eam g="p> eam g="p> eam g="h2>Dołącz do współprac Livh2>/dip>Poszukujemy1, lektu /tów, ludzi pełnych d nowacyjnych d ayersywnych pomysłów, gotowych podejmować wyzwania, chcących wnieść swój własny wkład w badania nad->owoczesnymi tellirap;ibol. My zaś chcemy1gościć u siebie utalenwowanych młodych d żynierów d za desować im możliwości tezwoju i długoptatowe _menpektywy. Poza incpirującymi wyzwaniami, zapewniamy środowisko pracy i naukd z dużą dozą wo/headi indywidu ności. Razem z Tobą chcemy1patwzeć w ekscytującą i pełną ukcesów przyszłość.tiative des Fraunhofeoraz .nIT są przodującymi incontu7ami naukowymi w komptwze tellirap;icznyow"sfHolder">owoczesnymi tellirap;ibol. Jak Ty możesz skorzystać z dobrodziejstw płynących z koo_meacji wewnątwz top komptwa? Stając <ę częścią naszop z łu badawczop ! Zaaplikuj-> jedno z dostępnych obecnie mg",owisk7eam g="div><<"ltr"> languagdf/2017-es/CoSclusenausentreibung.gdf" targe="l_stati/>Odesty pracy w " content="CENTRUM IN/a> /a> /" >Ka/a>><<"ltr"> "> /a> /" >Ka/a>><<"ltr"> "> STRIAL IT, Hochschule Ostwest/a> /a> /" >Kalt" >><<"ltr"> ">Odesty pracy wtlen-Lippkunfule OWal IN (.nIT)Kalt" >Ka/a>><
<"p> eam g="pdult" containript-decoraon(':er Ierss="tion2d: aontaingin:0 ar.7; fox;mar gin:0 a'top:ox;mar disrap;: block;lass="ls- data-srPip:sagshipCIIT-P /"lt" > eam g="p> eam g="p"compone/heariptio eam g="h2>Dołącz do edukacjitioh2>/dip>Je ">Elektrori/Colla oraz inforielyla (studia Ip i IIp stopnia w języku niemieckim)Kalt" >Ka/a>><<"ltr"> ">Progrnow„Dupeed Studium” testudia łączletaz praktyką organizowane we współprac az iative des Fraunhof (studia Ip i IIp stopnia w języku niemieckim)Kalt" >Ka/a>><<"ltr"> ">dustrielyla (studia IIp stopnia w języku angie" tim)Kalt" >Ka/a>><
<"p>ult" containript-decoraon(':er Ierss="tionlt" containbackgr #0066cc;erifckg=erla66cc">/a> /"lt" >Ni lylanie wygodne i praktyczne tezwiązani reu możesz studiować i pracować w tym samym miejscu, bo : nowrap;'>Innovahule O skupi STRIAL IT, Hochschule Ostwest, /a> Cenwend nfule OWal IN oraz .png" alt="Smar-> jednyd terenie. A kto duż <ę uczy, musi też duż wypoczywać – d aorzystać z życi studenckiop > knnovaie STRIAL IT,.eam g="pdult" containript-decoraon(':er Ierss="tionlt" containbackgr #0066cc;erifckg=erla66cc">/2d: aontaingin:0 ar.7; fox;mar gin:0 a'top:ox;mar disrap;: block;lass="ls- data-srEdusite-vCIIT-P /"lt" >/"lt" > eam g="p> eam g="h2>Dołącz do życi .ioh2>/dip>Nauka i wysoki poziom życi nie idą w'tipze? A jednak! Mlogya regp;'u Hochschule Ostwest ( łożletp w'tółnocno-wAL odniej Nadrenii-Wfalen,ii) łączą nowoczesne tellirap;ie /a> z gilowniczym, hist="Scznyowkrajobrazem miejstim. Ni wie"e miejsc może <ę poszczycić taką koncenweacją koowoczesnymi tellirap;ibol, przemysłem maszynowym i x;mamatyką przemysłową.eam g="pdu2d: aontaingin:0 ar.7; fox;mar gin:0 a'top:ox;mar disrap;: block;lass="ls- data-srule OeadeCIIT-P /"m g="h2> eah2>/dip> eam g="p> eam g="p> eam g="h2>Dołącz do wydipzeń.ioh2>/diaineOdwiedź nas i snowzobacz, jak wyglądają studia, życie i praca w ule OW Weź udział w < ea/p>< ea/p> eam ntainer> info BOTTOMCont > Mo tainein tainein tainein taineinner ro Mainuto;maContner roner ro Bto;maContner row"> Footer ontner row"> push">/"ainein tainein taineinner footer-
c pyr.7; d="showcase-row"> per">
per"> > per"> > Footer ontner row"> > > c pyr.7; ="component" 6w-container"w"> > Smarntlt" > tion( tion( <lt" componec py">&c py;/"lt" > tion( <lt" componeyear">2017ntlt" > <a componeprivac _ss=k"styleshe <a href="/indeximpressum">Impressum<a >cont tion( <a componeterms_ss=k"styleshe <a href="/indexda chutz">Da chutz<a >cont tion( tion( container"w"> > taineinner row"> per"> <lt" class="span12"> per"> to-eme1850ass="span12"> <a tylesh#ionat" componeto_eme1850asBack to dme1850 ver onnalt" ><lt" componeto_i) asBack to { vaver onnalt" ><a >conttttttttttttttttt tainein tttttttt tainein tttttttttttttttttttttt tainein tttt tainein tt tainein /"ainein tainein tainein /er"> backa-l"ass="span1<a tylesh#ionat" ></at" > <a >conttt tainein inner in inner uletablein ment).readi,s,o,g,r,a,m){i['Geta nAnalyticsOd:500']=r;i[r]=i[r]||ndow).load(func(i[r].q=i[r].q||[]).push(in:jQuers)},i[r].l=1*ToolDa ();a=s.cyerseE); (o)fadeIm=s.getE); sByTag, (o)[0];a.async=1;a. g;m.patem-Node.insertB, (a,m)adeI})ascript,q||jQuer,'letabl','srns="meta naanalytics.cloudnalytics.js','ga' }) ga('cyerse', 'UA-52712124-1', 'x;ma' ga('send', 'div om_c' })< } });})< /hea;})< .org;})